...

    MKY HUKUK

 

 ''Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunamaz.'' Mustafa Kemal Atatürk 
 

 


 Faaliyet Alanları

İcra ve İflas Hukuku:

İcra/İflas Takipleri ve İcra ve İflas Davaları.


İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku:

İhbar,kıdem tazminatı ve iş kazalarından doğan tazminat davaları, Bireysel İş Sözleşmeleri ve Toplu İş Sözleşmeleri ile ilgili ihtilaflar, Sigortalılığın Tespiti Davaları, İşçi işveren arasındaki uyuşmazlıklardan doğan davalar, işe iade davaları

 

Borçlar Hukuku:

Sözleşmeler Hukuku ve bundan doğan davalar.

 

Ticaret Hukuku:

Kıymetli Evrak Hukuku, Şirketler Hukuku, Ticari İşletmelerle ilgili davalar.

 

Eşya Hukuku:

Gayrimenkul davaları-Tapu iptali ve tescili, Men-i Müdahale davaları, Kamulaştırma, İzale-i Şuyu,Tahliye davaları

 

Miras Hukuku:

Tenkis, istihkak ve muvazaa davaları

 

Medeni Hukuk:

İsim düzeltilmesi, Yaş Düzeltilmesi Davaları

 

Aile Hukuku:
Boşanma-Nafaka-Tazminat,Velayet-Vesayet Davaları